Wie vormen het bestuur?

Tom van Mierlo

Tom van Mierlo, voorzitter
Tom is lid van de raad van bestuur bij Reinier van Arkel.  Hij is initiatiefnemer van de landelijke HIC ontwikkeling en mede auteur van het werkboek HIC. Tom is ook initiatiefnemer ART (Active Recovery Triad) de nieuwe professionele  standaard voor de klinische langdurige GGz zorg.

Yolande Voskes

Yolande Voskes, secretaris
Yolande is universitair docent medische ethiek aan het VU medisch centrum in Amsterdam. Ze deed onderzoek naar de reductie van separatie in de GGZ en promoveerde in januari 2015 met haar proefschrift ‘No effect without ethics’. Yolande is vanaf het eerste uur betrokken bij de HIC ontwikkeling en medeauteur van het werkboek HIC. Ze heeft binnen het bestuur van stichting HIC het thema onderzoek als aandachtsgebied.

Frits Bovenberg

Frits Bovenberg, penningmeester
Frits is ondernemer en betrokken geweest bij diverse innovatie projecten in de GGz zoals de implementatie van ACT en FACT. Momenteel richt hij zich oa. op vernieuwende initiatieven in het sociaal domein en RACT. Frits is daarnaast voorzitter van stichting GGZ+ welke innovaties in de GGz sector wil versnellen. Frits is medeauteur van het werkboek HIC.

Bram Berkvens

Bram Berkvens, bestuurslid
Bram is manager bedrijfsvoering bij GGz Breburg. Bram is daarnaast landelijk actief bij diverse innovatie & ontwikkel projecten in de GGz zoals Active Recovery Triad (ART),  Resource Groups (RACT) Herstel voor iedereen! (HVI). Als bestuurslid van stichting HIC maakt hij zich sterk voor een betere borging van herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid binnen het HIC model en zoekt de verbinding met andere modellen en initiatieven om ketensamenwerking te versterken.

Niels Mulder

Niels Mulder, bestuurslid
Niels is bijzonder hoogleraar OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg) bij het Erasmus MC in Rotterdam en als psychiater werkzaam bij Bavo-Europoort. Niels is vanaf het eerste uur betrokken bij de HIC ontwikkeling en is tevens lid van het bestuur FACT Nederland. Niels is medeauteur van het werkboek HIC. Binnen het bestuur heeft hij vooral als aandachtsgebied onderzoek en kwaliteit van HIC model.

Het bestuur van stichting HIC is bereikbaar via de secretaris
mw. Dr. Yolande Voskes via mailadres y.voskes@vumc.nl