Ontwikkelstructuur

Daar waar het in eerste instantie een initiatief was van GGz Breburg heeft de ontwikkeling van High & Intensive Care een landelijke structuur gekend. Hierbij is de ontwikkeling gecoördineerd door een Stuurgroep HIC.

Deelnemers Stuurgroep:
• Tom van Mierlo, psychiater en directeur behandeling zorggroep Impact, GGz Breburg
• Niels Mulder, psychiater en hoogleraar, Parnassia Bavogroep
• Frits Bovenberg, adviseur en trainer, GGz Consult
• Caroline de Pater, adviseur, Denk- en Doewerk
• Guy Widdershoven, hoogleraar, VU Medisch Centrum
• Hamp Harmsen, beleidsadviseur, GGz Nederland
• Eric Noorthoorn, senior onderzoeker, GGnet
• Marijke van Putten, bestuurslid, GGz Noord Holland Noord
• Marij de Roos, beleidsmedewerker, GGz Breburg
• Roland van de Sande, Parnassia Bavogroep

Een diverse groep partners heeft zich geschaard achter dit initiatief: het platform HIC. Uit deze brede groep heeft zich uiteindelijk een kerngroep geformeerd die op afstand heeft meegedacht over de verdere vormgeving van het model HIC.

Heidagen

Met experts uit Nederland is het concept van de HIC verder uitgewerkt tijdens heidagen.

Deelnemers van deze heidagen:
• Tom van Mierlo, psychiater en directeur behandeling zorggroep Impact, GGz Breburg
• Niels Mulders, psychiater en hoogleraar, Parnassia Bavogroep
• Frits Bovenberg, adviseur en trainer, GGz Consult
• Caroline de Pater, adviseur, Denk- en Doewerk
• Guy Widdershoven, hoogleraar, VU Medisch Centrum
• Hamp Harmsen, beleidsadviseur, GGz Nederland
• Eric Noorthoorn, senior onderzoeker, GGnet
• Henk Hut, manager intensieve zorg, GGz Noord Holland Noord
• Roland van de Sande, Parnassia Bavogroep
• Marij de Roos, beleidsmedewerker, GGz Breburg
• Jan-Piet van Steensel, teammanager acute psychiatrie, Altrecht
• Roos Buntjer, projectleider separeervrij / dwang bedwingen, Arkin
• Henk Nijman, hoofdonderzoeker divisie OFP, Altrecht
• Toon Rutgers, geneesheerdirecteur, GGz Friesland
• Peter Vervoort, psychiater gesloten afdeling, Mondriaan Maastricht
• Yolanda Voskes, onderzoeker/promovenda, VU Medisch Centrum
• Jaap van Weeghel, hoogleraar, Universiteit van Tilburg
• Justine Theunissen, projectleider dwang en drang, Pro Persona
• Yolanda Nijssen, stafdienst onderzoek en ontwikkeling, Parnassia Dijk en Duin
• Petra van der Schaaf, research scientist, TNO
• Johan Pinta, teamleider opname kliniek volwassenen, Pro Persona
• Annelies Faber, familievertegenwoordiger, Landelijk Platform GGz
• Bert Aben, cliëntenvertegenwoordiger, Landelijk Platform GGz

Impressie Heidagen:

        

            

      

Werkboek HIC

Tijdens de heidagen is een basis gelegd voor een werkboek HIC. In dit werkboek wordt het kader van de HIC uitgebreid beschreven en gekoppeld aan de HIC monitor.

Tijdens het HIC congres op 6 juni 2013 werd het eerste exemplaar van het werkboek overhandigd.
Het werkboek HIC geschreven door Tom van Mierlo, Frits Bovenberg, Yolande Voskes en Niels Mulder.
Voor €24,- is dit boek onder vermelding van ISBN nummer 978 90 5898 235 3 verkrijgbaar bij de boekhandel.