Werkboek HIC

Werkboek HIC

Werkboek HIC, High & intensive care in de psychiatrie

High en intensive care in de psychiatrie

Het HIC model is beschreven in het werkboek HIC.
Auteurs: Tom van Mierlo, Frits Bovenberg, Yolande Voskes, Niels Mulder

Dit werkboek is een handreiking voor het werken op een afdeling voor high en in­ten­sive care (HIC). De HIC is een acu­teop­na­me­afdeling voor patiënten die een ernstige psychiatrische crisis doormaken en voor wie een gesloten opnamesetting nodig is. Aangezien het HIC-model de highcarefunctie (HC) en de intensive care functie (IC) combineert, is er gekozen voor de naam high en intensive care.

De behandeling op de HIC is erop gericht de patiënt de eigen regie te laten hervinden en herstel mogelijk te maken. Behandeling op een HIC zal in veel gevallen een intermezzo zijn binnen een ambulant behandeltraject.
Het plan voor een HIC-afdeling komt voort uit diverse initiatieven die de laatste jaren in Nederland genomen werden om dwang en drang terug te dringen. Een startbijeenkomst, georganiseerd door GGz Breburg in februari 2012, werd gevolgd door expertmeetings en hieruit zijn dit werkboek en de HIC-monitor (ook onderdeel van dit werkboek) voortgekomen.
De beschrijving van het HIC-model en de bijbehorende monitor bieden handvatten voor de opbouw van een body of knowledge, waarbij door middel van wetenschappelijke evaluaties de (kosten)effectiviteit kan worden getoetst en het HIC-model kan worden aangepast.

Deze uitgave is gepubliceerd tijdens het ontwerpproces van twee HIC’s voor GGZ Breburg door Ooms Architecten. Zie onderstaande bijlagen voor meer informatie.