Modelgetrouwheid

Om de vakinhoudelijke, organisatorische en bouwkundige kenmerken van het HIC concept in kaart te brengen, is de HIC monitor ontworpen. De HIC-monitor beoogt de kwaliteit en modelgetrouwheid van acute opname afdelingen waar high en intensive care wordt geboden te meten. De monitor beslaat 52 items, verdeeld over tien dimensies, te weten teamstructuur, teamproces, diagnostiek, behandeling en behandelinterventies, zorgorganisatie, monitoring, professionalisering, BOPZ, ruimtelijke vormgeving, veiligheid en evaluatie en terugkoppeling dwang en drang.

De HIC monitor is samengesteld onder andere op basis van:
– Het normenkader dwang en drang
– De revisie van de handleiding Veilig fysiek ingrijpen
– De handreiking Interne en Externe Consultatie
– Best Practices rondom Dwangreductie in de Geestelijke Gezondheidszorg
– Bouwnormen Intensive Care
– Oazis normen Healing environment
– Multi-disciplinaire richtlijnen GGz

In samenwerking met 21 ggz- instellingen en aan de hand van 38 audits, heeft VUmc in de periode van 2014 tot 2015 onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en de validiteit van de HIC-monitor. Na een periode van analyse en feedback is de HIC-monitor op enkele punten aangescherpt en aangepast. We kunnen nu met trots zeggen dat we over een valide en betrouwbaar instrument beschikken om de mate van implementatie van HIC te meten!

De eerste effecten van HIC op het aantal en de duur van de vrijheidsbeperkende interventies zijn positief. We blijven, in samenwerking met 23 instellingen, HIC verder ontwikkelen en onderzoek doen naar de effecten van HIC op vrijheidsbeperking maar ook op de kwaliteit van zorg. In mei 2016 vinden de eerste audits met de gevalideerde HIC-monitor plaats.

Mede namens stichting HIC en de gehele onderzoeksgroep willen wij alle instellingen hartelijk danken voor de samenwerking en de bijdrage aan de validatie van de HIC-monitor en de doorontwikkeling van HIC. We kijken uit naar het vervolg!

Laura van Melle en Yolande Voskes

Bekijk hier de nieuwe HIC monitor.
Vragen? Stuur dan een mail naar HIC@vumc.nl