Dolhuys Manifest

Schermafbeelding 2016-07-11 om 22.07.52

De isoleercel moet uiterlijk 1 januari 2020 tot het verleden behoren


Dolhuys Manifest: Nederlandse GGZ Separeervrij!

Op 22 juni, op de vooravond van het HIC festival, is het Dolhuys Manifest gepresenteerd aan de bestuurders van de ggz instellingen die zijn aangesloten bij de Stichting HIC. Het manifest is door de twaalf aanwezige bestuurders ondertekend. In het manifest staat dat de separeer uiterlijk op 1 januari 2020 dient te worden afgeschaft en zodoende rijp is om opgenomen te worden in de collectie van het Dolhuys, museum van de geest.

Met instemming constateren wij dat Nederland op 14 juni 2016 het VN verdrag voor de rechten van mensen met een handicap heeft geratificeerd waarin wordt verklaard dat vrijheidsontneming op basis van ziekte, handicap of psychosociale beperking niet is geoorloofd.

Wij verklaren dat een mens in psychische nood niet opgesloten mag worden.
Wij verklaren dat separeren geen zorg of hulp is.
Wij stellen vast dat verblijf in een separeercel angsten, wanen en destructieve gedachten versterkt.
Wij stellen vast dat eenzame opsluiting van iemand die in crisis verkeert de wanhoop en verwarring vergroot.
Wij stellen vast dat het voor cliënten traumatiserend is fysiek overmeesterd en opgesloten te worden. Dit geldt nog sterker voor degenen die kampen met de gevolgen van – seksueel – geweld, uitsluiting en discriminatie.
Wij stellen vast dat het gebruik van separeercellen maakt dat cliënten en hun naasten de psychiatrie zien als dwangsysteem.
Wij stellen vast dat separeren belastend is voor degenen die het moeten doen: het ondermijnt een respectvolle relatie met de cliënt en belemmert effectieve hulp en zorgverlening.
Wij stellen vast dat een GGZ zonder separeercellen mogelijk is.

Om dit te bereiken is nodig:
Dat beleidsmakers, bestuurders en professionals samenwerken met ervaringsdeskundigen en (ex-) cliënten die separatie hebben ondergaan.
Dat alle betrokken partijen vanuit hun perspectief ten volle de ruimte krijgen hun kennis in te zetten voor zorg zonder separeren.
Dat er geleerd wordt van humane alternatieven voor de zorg voor mensen in crisis die in binnen –en buitenland zijn ontwikkeld.
Dat er strenge eisen gesteld worden aan deze alternatieven opdat de ‘wet van behoud van repressie en geweld’ definitief doorbroken wordt en deze gemonitord worden.
Dat er gewerkt wordt aan een cultuuromslag waarin begripvolle en verwelkomende bejegening van mensen in crisis voorop staat en de kunst van hulpverlening en verpleging gewaardeerd wordt.
Dat de GGZ toegankelijker wordt voor mensen die vanwege psychische problemen hulp zoeken om te voorkomen dat hun problemen escaleren en zij gedwongen worden opgenomen.
Dat we ons bij tegenslagen en problemen steeds ervan bewust zijn dat separeren in de GGZ een hardnekkige gewoonte is en geen noodzaak.
Dat de GGZ zich blijft inzetten voor een inclusieve samenleving.
Dat professionals, bestuurders, beleidsmakers en politici beseffen dat indien de randvoorwaarden – financiële middelen, bureaucratische regelingen en dergelijke – het verlenen van goede, humane zorg belemmeren, het bij hun taak hoort deze belemmeringen weg te nemen om te voorkomen dat de cliënten er de dupe van worden.

Wij constateren dat de separeercel ondanks alle ingezette interventies nog steeds gebruikt wordt.

Daarom verklaren de ondertekenaars ervoor te zorgen dat de separeercel uiterlijk 1 januari 2020, definitief tot het verleden behoort, en wordt bijgezet in de collectie van Het Dolhuys, museum van de geest! Maak de separeer tot museumstuk.

Teken deze petitie voor een separeervrije ggz!Bij deze teken ik de petitie en verklaar ik dat de separeercel uiterlijk 1 januari 2020 tot het verleden moet behoren.

[signature]

71 signatures

Deel met uw vrienden:

 
 

 

Nieuwste handtekeningen
71 Hans Ridderbosch jun 14, 2019
70 Connie Huijsmans Cliënt van GGZ Gouda okt 28, 2018
69 H.S. Gorter okt 12, 2018
68 Roelf Scholma MIND mei 24, 2018
67 hamp Harmsen Hamp.nl feb 10, 2018
66 Ingrid Claassen jan 24, 2018
65 Gerda van Tuijl jan 24, 2018
64 Lisa Evertz Tilburg jan 17, 2018
63 Lianne Remijn VGZ dec 12, 2017
62 vincent jansen nov 13, 2017
61 Ria Kampen Arkin okt 15, 2017
60 Paul Creemers Parnassiagroep aug 30, 2017
59 Jan Piet van Steensel Altrecht jun 29, 2017
58 Eric Zuidhoek Altrecht jun 29, 2017
57 gerdien vrielink Reinier van Arkel jun 29, 2017
56 Jan Jaap Hage jun 29, 2017
55 Yvette Vreeker jun 29, 2017
54 Toon Van meel Emergis jun 29, 2017
53 Joop kools Lister feb 01, 2017
52 Bernadette Wigchert feb 01, 2017
51 Caroline Gerfin Enik recovery college feb 01, 2017
50 Wouter Buddingh jan 30, 2017
49 Charlotte Apeldoorn jan 29, 2017
48 Jolijn Santegoeds Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights jan 28, 2017
47 Niek van Haasteren Ypsilon/ GGZ Breburg nov 26, 2016
46 mandy verhaaf GGZ Breburg okt 26, 2016
45 john melgert sep 22, 2016
44 Martijn Kemper GGZ inGeest sep 21, 2016
43 Joep Mulders GGz Breburg sep 13, 2016
42 Clemens Putter GGz Breburg sep 04, 2016
41 Hans Looijen Het Dolhuys sep 03, 2016
40 Mike van Zaanen GGz Breburg sep 02, 2016
39 Gita Piskora ggz breburg aug 30, 2016
38 Niels Bouwhuis GGz Breburg aug 25, 2016
37 Toos den Duyn GGz Breburg aug 23, 2016
36 Arjan Brouwer GGz Breburg aug 22, 2016
35 Joop Rietveld GGz Breburg aug 18, 2016
34 Tom van Mierlo GGZBreburg aug 17, 2016
33 Laura Luijkx GGz Breburg aug 15, 2016
32 June de Groot aug 14, 2016
31 Geert Sleutjens GGz Breburg aug 11, 2016
30 Karin Raymakers GGzBreburg aug 09, 2016
29 Marie-José van der Kruijssen-van Dongen GGZ Breburg aug 07, 2016
28 Johan van Duinen GGz Breburg aug 06, 2016
27 Jesse Voortman Motivactum aug 05, 2016
26 Robin de Jager GGZ Breburg aug 05, 2016
25 Marij de Roos GGz Breburg aug 05, 2016
24 Suzanne van Loon GGz Breburg aug 04, 2016
23 Ellen Blok ggz breburg aug 04, 2016
22 Inge Vrolijk GGZ Breburg aug 04, 2016

manifest-groepsportret-credit-laurence-1

Samen moeten we de laatste stap gaan zetten om de Nederlandse GGZ nu echt separeervrij te maken. Op 22 juni 2016, op de vooravond van het HIC festival, is het Dolhuys Manifest gepresenteerd aan de bestuurders van de ggz-instellingen die zijn aangesloten bij de Stichting HIC. Het manifest is door de twaalf aanwezige bestuurders ondertekend. In het manifest staat dat de separeer uiterlijk op 1 januari 2020 afgeschaft dient te zijn en zodoende rijp is om opgenomen te worden in de collectie van het Dolhuys, museum van de geest.

Teken nu mee en laat zien dat ook jij wilt dat de separeer tot het verleden behoort! Veel handtekeningen betekent een krachtig geluid naar iedereen in de GGZ maar ook daarbuiten. Dit vraagt om samenwerking tussen de professional, bestuurder, beleidsmaker, (familie)ervaringsdeskundige, (ex-) cliënt, zorgverzekeraar, IGZ en politicus om het manifest uit te werken en in gesprek te gaan over huidige belemmeringen en uitdagingen.

Wij verklaren dat een mens in psychische nood niet opgesloten mag worden. Wij constateren dat de separeercel ondanks alle ingezette interventies nog steeds gebruikt wordt. Met instemming constateren wij dat Nederland op 14 juni 2016 het VN verdrag voor de rechten van mensen met een handicap heeft geratificeerd waarin wordt verklaard dat vrijheidsontneming op basis van ziekte, handicap of psychosociale beperking niet is geoorloofd.