Audits

Om data te verzamelen en instellingen verder te helpen in de implementatie van het HIC model worden audits gehouden bij de deelnemende instellingen. Dit wordt gedaan door hiervoor getrainde auditoren. Auditoren hebben ervaring in het werkveld en hebben een training gevolgd. Zij werken volgens een vastgestelde werkwijze en beoordelen of het betreffende team de betreffende items succesvol hebben geïmplementeerd. In een audit bezoeken twee auditoren gezamenlijk de afdeling, waarbij zij dezelfde informatie tot zich nemen. Na afloop van de audit dag scoren zij het scoreformulier voor de HIC-monitor en sturen dit binnen een week op naar de onderzoekers van VUmc).

De beoordeling van de items vindt plaats op basis van:

  • Beoordeling gegevens afdeling/team: Het team vult vooraf een aantal basisgegevens in op een vragenlijst. Op basis van deze gegevens controleren de auditoren een aantal randvoorwaarden.
  • Audit: vervolgens bezoeken twee auditoren het team. Tijdens dit bezoek zijn de auditoren aanwezig bij een multidisciplinair overleg of multidisciplinaire overdracht. Tevens worden er interviews afgenomen.
  • Dossiercontrole: tijdens de audit wordt tevens dossieronderzoek uitgevoerd.

Terugkoppelingen
De audits worden teruggekoppeld in een focusgroep bijeenkomst op de afdeling. De focusgroep wordt geleid door een van de onderzoekers van het VUmc. De focusgroep vormt voor de deelnemende instellingen een evaluatiemoment aan de hand waarvan de kwaliteit en modelgetrouwheid verder verbeterd kunnen worden. De afdeling ontvangt na afloop van de focusgroep een auditrapport waarin zowel de auditscores van de auditoren als het eigen geleverde commentaar op deze scores is weergegeven.