Ervaringsverhalen

De nieuwe gevalideerde monitor is een feit!

20160425FiguurNieuwsbericht-01-01-01

In samenwerking met 21 ggz- instellingen en aan de hand van 38 audits, heeft VUmc de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en de validiteit van de HIC-monitor. Na een periode van analyse en feedback is de HIC-monitor op enkele punten aangescherpt en aangepast. We kunnen nu met trots zeggen dat we over een valide en betrouwbaar instrument beschikken om de mate van implementatie van HIC te meten!

De eerste effecten van HIC op het aantal en de duur van de vrijheidsbeperkende interventies zijn positief. De komende twee jaar gaan we, in samenwerking met 23 instellingen, HIC verder ontwikkelen en onderzoek doen naar de effecten van HIC op vrijheidsbeperking maar ook op de kwaliteit van zorg. In mei zullen de eerste audits met de gevalideerde HIC-monitor plaatsvinden.

Mede namens stichting HIC en de gehele onderzoeksgroep willen wij alle instellingen hartelijk danken voor de samenwerking en de bijdrage aan de validatie van de HIC-monitor en de doorontwikkeling van HIC. We kijken uit naar het vervolg!

Laura van Melle en Yolande Voskes

Bekijk hier de nieuwe HIC monitor.

Vragen? Stuur dan een mail naar HIC@vumc.nl