Deelnemers onderzoek

Deelnemende instellingen aan het onderzoek zijn:

 1. Altrecht
 2. Arkin
 3. Dimence
 4. Emergis
 5. GGZ Breburg
 6. GGZ Centraal
 7. GGZ Delfland
 8. GGZ Drenthe
 9. GGZ Eindhoven
 10. GGZ Friesland
 11. GGZ inGeest
 12. GGNet
 13. GGZ Noord Holland Noord
 14. GGZ Oost Brabant
 15. GGZ Westelijk Noord Brabant
 16. Lentis
 17. Mondriaan
 18. Parnassia Bavo groep
 19. Reinier van Arkel
 20. Rivierduinen
 21. Symfora Meander
 22. Vincent van Gogh
 23. Yulius
 24. Tactus (aangezien dit een instelling is voor verslavingszorg worden de data van Tactus niet meegenomen in de resultaten van het onderzoek)