HIC, of wel High & Intensive Care, is een model voor kortdurende klinische opname in de geestelijke gezondheidszorg. Een gedachtegoed dat door diverse GGZ partners gezamenlijk ontwikkeld is.

High & Intensive Care is een antwoord op de behoefte in de samenleving om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren goed en menswaardig op te vangen en te behandelen, in een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd wordt met respectvolle zorg en behandeling.

Centraal staat daar in het terugdringen van dwang en drang met de aandacht gericht op het herwinnen van de eigen regie van de cliënt.

De nieuwe HIC-monitor is een feit! Welkom Het Dolhuys Manifest Een goede HIC werkt vanuit het ambulant behandelperspectief. Interesse in een audit van uw HIC Afdeling?

HIC, een model voor acute psychiatrische zorg

De ontwikkeling van High & Intensive Care is een initiatief binnen een discussie die lange tijd in de ggz wereld gevoerd wordt. HIC gaat in op de behoefte aan kwaliteitsverbetering en biedt een helder normenkader en zicht op best practices van de gesloten opnameafdelingen. Lees verder…

Wat is HIC?

HIC staat voor High & Intensive Care en biedt een kader voor de gesloten klinische opnameafdeling van een GGz instelling.

Normen en best practices HIC

Het gedachtegoed van de HIC is voorzien van normen en gebaseerd op best practices/experience. Onderlegger is een modelgetrouwheidsschaal, de HIC monitor  die is ontwikkeld naar voorbeeld van de DACTs/FACTs (de modelgetrouwheidsschalen van ACT en FACT teams).