Nieuws

HIC-ART2019-banner

Het HIC, ART en Respijthuizen Congres gaat helaas niet door op 27 juni 2019. Er wordt naar een nieuwe datum gezocht. Wij informeren u zo spoedig mogelijk.

Beste betrokkene,

Stichting HIC heeft jaarlijks de traditie om in de vorm van een congres/festival de inhoudelijke ontwikkeling en stand van zaken rondom de HIC ontwikkeling te delen met alle landelijke partners. Stichting HIC laat de organisatie van deze congressen/festivals uitvoeren door coöperatie Resilience+ (eerder Stichting GGZ+) waarbij we in volle tevredenheid met elkaar jaarlijks prachtige congressen/festivals hebben neergezet. Vanuit deze samenwerkingsrelatie hebben we later vanuit Stichting HIC, waar we ook de ART ontwikkeling in hebben geborgd, ook de jaarlijkse ART congressen/festivals georganiseerd.

Coöperatie Resilience+ heeft recent aangegeven dat een aantal zaken binnen hun organisatie aan het veranderen zijn wat maakt dat een aantal belangrijke randvoorwaardelijke zaken onvoldoende geborgd zijn om het congres in juni te kunnen organiseren. Stichting HIC vindt het van belang dat deelnemers jaarlijks geïnspireerd raken bij de congressen en ook het programma voldoende vernieuwde elementen in zich heeft om medewerkers en of andere betrokkenen van de HIC en ART ontwikkeling te binden en boeien. Met alle recente veranderingen binnen coöperatie Resilience+ is Stichting HIC van mening dat we op dit moment onvoldoende garant kunnen staan voor de kwaliteit van het jaarlijkse HIC & ART congres in juni. Daarom hebben we in onderling overleg tussen het bestuur van Stichting HIC en de leden van coöperatie Resilience+ besloten het congres van 27 juni 2019 te verplaatsen naar later dit jaar. Er zal op korte termijn een nieuwe datum worden vastgesteld en uiteraard worden gecommuniceerd.

Coöperatie Resilience+ zal de reeds betaalde deelnemers hierover informeren en eea financieel zorgvuldig afhandelen. Daarnaast zullen ook alle mensen die reeds een abstract hebben ingediend voor een workshop door de congres organisator Resilience+ worden geïnformeerd over het vervolg.

Wij beseffen ons zeer dat deze situatie vervelend is maar hebben, uitgaande van de doelstellingen die we met stichting HIC nastreven, vertrouwen dat dit de kwaliteit van het congres eind 2019 en daarmee de ervaring en inspiratie van de bezoekers ten goede zal komen.

Hartelijke groet, mede namens leden bestuur Stichting HIC en leden Coöperatie Resilience+

 

Tom van Mierlo, voorzitter bestuur Stichting HIC