Ervaringsverhalen

Gedicht: Gesloten deur Open armen

silhouette

Gesloten deur, open armen door John Jongejan. 

Je bent moedeloos en verdrietig
In de war en door de kou bevangen
Alle beelden om je heen veranderen van kleur
Ook hoor je luide echo’s galmen
Met je vuist klop je op een gesloten deur
Je hoopt dat iemand je met open armen zal ontvangen

Eens was je verwaarloosd, niet naar omgekeken
Eens was je ongezien en door velen ontweken

Ineens sta je in het licht
Kom vlug binnen, zegt een stem
Buiten is het zo koud
Ga maar over de drempel
Ik doe de deur achter je dicht
Je aarzelt het voelt zo vertrouwd

Eens was je voor gek verklaard en onbegrepen
Eens was je alleen gelaten en voor velen onbetekenend

Dan een vriendelijk gezicht kijkt je aan
Vertel je verhaal, waar je mee zit
We spreken dezelfde taal
Vertel het maar , hoe het nu is

Eens was je haast overbodig en stond je op breken
Eens was je eenzaam en niemand die je het kon laten weten

Het vertellen van jouw verhaal geeft je kracht om verder te gaan
Door de aandacht van de ander voel je dat je bestaat
Als of je een drempel over gaat
Je ziel ontwaakt

Eens was je moed klein en het verdriet groot
Eens was je verstoten en niet gehoord

Nu heb je besloten ; ik heb over mijn eigen leven het laatste woord…