HIC Auditoren

De auditoren:

Om de audits te kunnen faciliteren en de betrokkenheid van de instelling bij het onderzoek te vergroten worden instellingen aangemoedigd een auditor te leveren. De meeste instellingen hebben toegezegd een auditor te leveren. Momenteel wordt het auditteam gevormd door:

Instelling Auditor
Dimence Koos Klungers
GGz Breburg Eveline Duimelaar
GGZ Breburg Yvette Vreeker
GGZ Centraal Harald Oole
GGZ Delfland Lydia Dijkshoorn
GGZ Friesland Casper Lam
GGZ Friesland Nienke Goor
GGZ inGeest Bouke Bijnsdorp
GGZ inGeest Martijn Kemper
GGZ inGeest Ria Smit
GGZ Oost-Brabant Ton Dominicus
GGZ Oost-Brabant Conny Slegers
GGZ Oost-Brabant Rens Kuunders
Lentis Marrie Venderink
Mondriaan Paola Geijselaers
Mondriaan Ruud Meers
Tactus Gerrit Kroes
Altrecht Jan Piet van Steensel
Arkin Minco Ruiter
Emergis Toon van Meel
Emergis Alinda de Bruine
GGNet Wendy Huibers
GGNet Remco Uenk
GGz NHN Lianne Kaan
GGz NHN René de Jong
GGZ -WNB Nathalie Haast
GGZ -WNB Bart Willemse
GGZE Toine Lamberts
GGZE Rob van Lith
Parnassia Yolanda Nijssen
Reinier van Arkel Arianne van Hoorn
Rivierduinen Wanja Brussee
Vincent van Gogh Pieter Boshouwers