Onderzoek

In 2013 verscheen, na een proces van expertmeetings en platformbijeenkomsten het werkboek HIC. In dit werkboek wordt de visie op High en intensive care omschreven voor de acute, kortdurende klinische psychiatrie. In het boek is tevens een modelgetrouwheidsschaal opgenomen: de HIC- monitor. De monitor geeft aan in hoeverre de verschillende aspecten van HIC succesvol geïmplementeerd zijn.

In 2014 en 2015 heeft onderzoek plaatsgevonden naar high en intensive care (HIC). Doel van dit onderzoek was de HIC-monitor te valideren. Bovendien is er zicht gekomen op de implementatie van HIC en er is tevens gekeken of er een verband bestaat tussen de score op de monitor en het aantal vrijheid beperkende interventies en de duur van deze interventies.

Nu de HIC-monitor is gevalideerd is het van belang te volgen wat de effecten en opbrengsten zijn van HIC. De vraag is nu hoe de scores zich in de nabije toekomst verder gaan ontwikkelen. Lukt het instellingen om HIC verder te implementeren? Neemt het aantal vrijheidsbeperkende interventies verder af? Is hier een verband zichtbaar met de scores op de HIC monitor? En hoe wordt de kwaliteit van zorg eigenlijk ervaren? Hebben cliënten, familie en professionals daadwerkelijk het idee dat dit verbetert met de implementatie van HIC? Deze vragen staan centraal in het vervolgonderzoek. In dit document staat dit vervolgonderzoek beschreven dat in 2016 van start is gegaan en tot 2018 wordt uitgevoerd binnen 24 deelnemende instellingen.