Radicale omslag in de geestelijke gezondheidszorg: HIC film

‘De separeer is het meest angstige wat ik ooit heb meegemaakt’

Korte film over radicale omslag in de geestelijke gezondheidszorg

De afgelopen jaren is samen met zo’n 24 GGz-instellingen een nieuwe manier van crisisopname ontwikkeld, genaamd High & Intensive Care (HIC). Het nut en noodzaak van dit nieuwe zorgconcept is nu te zien in een korte film. De film toont vanuit verschillende perspectieven dat separeren in de geestelijke gezondheidszorg niet meer hoeft; een radicale omslag. Het concept werkt; er is al een voorbeeld waar het aantal separaties met maar liefst 90% is afgenomen.

Het is van maatschappelijk belang dat deze film wordt gezien, gedeeld en besproken. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om via uw kanalen aandacht te schenken aan deze film.


Deze film is samen met cliënten, familie, ervaringsdeskundigen en professionals in de geestelijke gezondheidszorg gemaakt, onder regie van Stichting HIC.

High & Intensive Care

De HIC is een radicale omslag in de geestelijke gezondheidszorg en een nieuwe manier van crisisopname. Hoe slechter het met de cliënt gaat, hoe intensiever het contact. Daarmee wordt voorkomen dat de situatie escaleert, zodat de cliënt niet de isoleercel in hoeft. HIC is inmiddels door diverse GGZ- en verslavingszorginstellingen omarmd en vele HIC-afdelingen in Nederland zijn in ontwikkeling.

Op de HIC kunnen cliënten opgenomen worden, die een zodanige acute psychische crisis doormaken dat zij tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Zij worden gastvrij ontvangen, samen met familie en de eigen behandelaar, en blijven zo veel mogelijk zelf de regie houden over hun behandeling. Ook getrainde ervaringsdeskundigen zijn daar nauw bij betrokken. Familie of naasten kunnen blijven slapen als de cliënt dat wil en verpleegkundigen zitten niet meer in een aparte ruimte zoals vroeger.

Deze manier van kortdurende opname is een antwoord op de behoefte in de samenleving om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren goed en menswaardig op te vangen en te behandelen. In een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd wordt met respectvolle zorg en behandeling.

Aantal separaties 90% afgenomen

GGz Breburg is één van de koplopers in het verkorten van de opnameduur: het aantal separaties sinds 2010 is met maar liefst 90 procent afgenomen. De organisatie heeft twee High & Intensive Cares. 

Stichting HIC

Inmiddels hebben zich tal van partners uit het veld geschaard achter het initiatief van de HIC. Het betreft een gezamenlijk ontwikkeltraject van diverse GGz-instellingen, de LPGGZ, GGz Nederland, TNO, Stichting GGZ+ en onderzoekers.