Bijeenkomsten

Lees hier de verslagen van de bijeenkomsten in het kader van HIC:

Bijeenkomst Raden van Bestuur juni 2015

De avond voorafgaande aan het HIC Festival op 4 juni vond er traditiegetrouw een bijeenkomst plaats met de Raden van bestuur van de verbonden GGZ instellingen.

Tijdens deze bijeenkomst zijn een aantal onderwerpen aan bod gekomen die u hieronder in de presentaties nog eens kunt nalezen.

Kunstproject “Bewogen Deuren” een landelijk initiatief?
Almar Sinte Maartensdijk

Model HIC: verbreding en verdieping, het resultaat van 2 jaar door ontwikkelen.
Sandra Vos

Onderzoek HIC: resultaten van het eerste onderzoek.. Na de nulmeting een vervolgmeting? Combinatie van kwalitatief onderzoek en implementatie werkt
Yolande Voskes

Financiering HIC: productfinanciering met crisistoeslag als voorstel naar de NZA? Een samenwerking met de zorgverzekeraar.
Koen Eekhout en Michiel van Hees

 

1 oktober 2014: Landelijke expertmeeting te Soest

8 oktober 2013: Bijeenkomst Raden van Bestuur te Utrecht

16 en 17 januari 2013: Landelijke Heidagen te Asperen

8 oktober 2012: Landelijke expertmeeting te Soest

27 februari 2012: Expertmeeting HC/IC te Etten-Leur