Nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF

HIC²

Naar het voorbeeld van RvB² is HIC² opgericht: een club van bestuurders die zich achter het HIC-initiatief scharen. De bestuurders van de aan het onderzoek deelnemende instellingen (en dat zijn er inmiddels 24!) hebben hierin zitting. De eerst volgende HIC² bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdagavond 28 juni 2017 in de Verkadefabriek in Den Bosch.

Audits en onderzoek
Op dit moment hebben 24 instellingen zich aangemeld voor het onderzoek.

Het aantal instellingen dat deelneemt aan het onderzoek is boven verwachting. Om alle audits af te kunnen nemen, hebben we meer auditoren aan moeten trekken. Wij willen de instellingen die één of meerdere auditoren leveren graag hartelijk danken hiervoor!

Bij de deelnemende instellingen worden twee audits afgenomen (op twee verschillende afdelingen): Een maand na de audit zullen interviews en focusgroepen plaatsvinden, geleid door Laura van Melle Sylvia Gerritsen en Lieke Zomer, onderzoekers vanuit het VU medisch centrum. Yolande Voskes zal het onderzoek inhoudelijk begeleiden.

De audits zijn in volle gang. De eerste bevindingen van de audits en de onderzoeksactiviteiten zullen tijdens het HIC congres op 29 juni 2017 teruggekoppeld worden. Tevens zullen we jullie als bestuurders op de hoogte houden via deze nieuwsbrief.

HIC monitor
De gevalideerde HIC monitor is beschikbaar via deze website.

Stichting HIC
Het bestuur van de stichting bestaat uit: Tom van Mierlo (voorzitter), Yolande Voskes (secretaris), Frits Bovenberg (penningmeester) en Niels Mulder (lid). Deze stichting behartigt alle belangen die samenhangen met de ontwikkelingen rondom HIC en met de voortgang van de onderzoek.

Verdere HIC wetenswaardigheden

1. Eenmaal per jaar worden platformbijeenkomsten georganiseerd door Stichting HIC. Deze platforms werden druk bezocht. Ze staan in het teken van praktijkervaringen met de implementatie van HIC, voortgang van de audits en andere ontwikkelingen rondom HIC in de keten.

2. Het intellectueel eigendom van HIC is door de stichting HIC vastgelegd bij i-depot, om mogelijke juridische geschillen in de toekomst te voorkomen.

3. De eerste stappen zijn gezet voor het creëren van een opleidingspakket voor HIC. Samen met mogelijke partners wordt gekeken hoe we scholingen voor HIC vorm kunnen gaan geven.

 

Contact
HIC algemeen/ HIC²/onderzoek: Laura van Melle
HIC@vumc.nl

Onderzoek: Yolande Voskes
y.voskes@vumc.nl

Audits: Martijn Kemper
HICaudit@ggzingeest.nl

Met vriendelijke groet,
bestuur van de stichting HIC:
Tom van Mierlo
Niels Mulder
Yolande Voskes
Frits Bovenberg