Publicaties

Hieronder vindt u relevante links met betrekking tot de HIC ontwikkeling.

 

High and Intensive Care in Psychiatry: Validating the HIC Monitor as a Tool for Assessing the Quality of Psychiatric Intensive Care Units

A. L. van Melle, Y. Voskes, H. C. W. de Vet, J. van der Meijs, C. L. Mulder & G. A. M. Widdershoven

De kracht van de verpleegkundige discipline op de high en intensive care

Artikel Nurse Academy GGZ | nummer 3 | 2015 (Bron: Nurce Academy GGZ)

Werkboek HIC-High en intensive care in de psychiatrie.
Tom van Mierlo, Frits Bovenberg, Yolanda Voskes, Niels Mulder

 Peer support in mental health care:is it good value for money?
2013 Centre for Mental Health
Marija Trachtenberg, Michael Parsonage, Geoff Shepherd & Jed Boardman

Vrijheidsbeperking in de GGZ: veldnorm insluiting
TNO Rapport TNO 2013 R10446

Opsluiten is geen zorg
Een verslag van vier jaar werkgroep Dwang en Drang
Landelijk Platform GGz

Psychiatric Intensive Care Unit (PICU)
Operation policy
Worcestershire Mental Health, Partnership NHS Trust, 2010

 National Minimum Standards for General Adult Services in Psychiatric Intensive Care Units (PICUs) and Low Secure Environments
Mental Healthe Implementation Guide

Standards for Psychiatric Intensive Care Units (PICU’s)
Accreditation for Inpatient Mental Health Services (AIMS), July 2010

Best Practices rondom Dwangreductie in de Geestelijke Gezondheidszorg
Y. Voskes, J. Theunissen, G. Widdershoven, December 2011

Intensive Care in de GGz
Op weg naar veldnormen
GGZ Nederland, Maart 2010

Terugdringen separeren stagneert, normen vereist rondom sluiting psychiatrische patiënten.
Uitkomsten inspectieonderzoek naar de preventie van separeren 2008-2011
Inspectie voor de Geestelijke Gezondheidszorg, December 2011

Ambitie en Kernboodschap Dwang en Drang 2012
GGZ Nederland, 2011

 Separeer- en afzonderingsvoorzieningen
Bouwmaatstaven voor nieuwbouw
College bouw ziekenhuisvoorzieningen, Januari 2003

 Coercive Inteventions during Inpatient Psychiatric Care Patient’s preference, prevention and effects
I. Georgieva, Juni 2012

Kwaliteitsbeoordeling op gesloten psychiatrische opnameafdelingen
Een illustratie van het KWAZOP-instrument
Y.A.M. Nijssen, R.J. de Haan, A.H. Schene, M.W.J. Koeter, B.P.R. Gersons

 Appendix KWAZOP: Kwaliteit van Zorg op de gesloten psychiatrische Opnameafdeling.
Y.A.M. Nijssen en A.H. Schene
Academischh Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam

Monitoring gebouwinfrastructuur Geestelijke Gezondheidszorg 2009
TNO, 2011

Richtlijn besluitvorming dwang: opname en behandeling
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 2008.

2010 Tussenrapportage GGZ Instellingen
erugdringen Dwang en Drang 2010
GGZ Nederland, augustus 2011

 2010 Slotrapportage GGZ Instellingen
Projectgelden terugdringen Dwang en Drang 2010
GGZ Nederland, december 2011

 2011 Tussenrapportage GGZ Instellingen
Projectgelden terugdringen Dwang en Drang 2011
GGZ Nederland, mei 2012

 2011 Slotrapportage GGZ Instellingen
Projectgelden terugdringen Dwang en Drang 2011
GGZ Nederland, november 2012

 Krantenbericht: Thema-avond Ypsilon door Bovenberg en Van Mierlo
Stadsnieuws Tilburg, 20 oktober 2012