Nieuws

Heldenbanner

HIC Kennisfestival 29 juni 2017 – 1ste Lustrum

Back to the future?

Voor de vijfde keer op rij organiseert Resilience+ in samenwerking met Stichting HIC het HIC-kennisfestival. Dit lustrum vieren we in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch.

HIC heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld en geïnnoveerd tot de gewenste standaard voor geslotenopnameafdelingen in het hele land. We zijn op de goede weg. We separeren minder, we laten oude handelwijzen en reflexen los en er komen nieuwe voor in de plaats, we laten nieuwe deskundigen op de afdelingen werken en we bouwen separeerkamers om tot slaapkamers voor verwanten. Maar we zijn er nog niet, dus gaan we ‘Back to the future?’

Naast alle directe belanghebbenden willen we deze keer ook alle andere betrokkenen uit de keten een stem geven in de topzorg die HIC moet zijn en blijven. Wij willen alle actieve en vernieuwende professionals, ervaringsdeskundigen, verwanten, directeuren en bestuurders uit de ggz betrekken om de opgedane kennis van de afgelopen vijf jaar en de laatste inzichten, ontwikkelingen en innovaties te delen. Zo kunnen we elkaar op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken en elkaar inspireren met goede ervaringen. Daarnaast kunnen we de problemen en vragen met elkaar delen waar we in de praktijk tegenaan lopen. Ook zullen we nadenken over de toekomst van HIC, want dat hoort ook bij een lustrum.

Met vijf jaar HIC en alles wat er bereikt is, hebben we wat te vieren. Dat doen we op een feestelijke locatie in ’s-Hertogenbosch: de Verkadefabriek. Waar eens de koekjes en kaakjes gemaakt werden door de meisjes van Verkade, organiseren we nu een geweldig festival met toonaangevende sprekers uit binnen- en buitenland. Het programma bestaat uit meerdere onderdelen die plaatsvinden in de verschillende zalen van de fabriek en die ruimte bieden voor inbreng en discussie vanuit de verschillende disciplines. Geïnspireerd door het programma en de locatie verlaat u het festival met kennis en kunde, gemotiveerd om verder te gaan met HIC en lachend als de meisjes van Verkade.

Geaccrediteerd: NVvP 5 pt, VSR 5 pt en VV&VN 5 pt.

Reserveer 29 juni 2017 in uw agenda en maak ook uw collega’s, cliënten, verwanten en andere professionals die met HIC te maken hebben of in HIC geïnteresseerd zijn op het festival attent! Voor nadere informatie/inschrijven/voorlopig programma zie de website van Resilience+Heldenbanner