Nieuws

HIC-J

Met gepaste trots bieden wij, de werkgroep HIC-J, het visie en ervaringsdocument HIC-J aan jullie aan. Na het verzoek vanuit de stichting HIC een aanvulling op het werkboek te schrijven voor jeugd, ontstond een enthousiaste werkgroep die uiteindelijk dit document heeft opgesteld. In het stuk wordt er in het bijzonder aandacht gegeven aan kind- en jongere eigen vraagstukken binnen de HIC en specifieke aandacht voor het systeem. Daarnaast wordt er gekeken naar de praktische uitvoering, waarbij dankbaar gebruik is gemaakt van de ervaring van Karakter in het opzetten van de eerste HIC-J in het in korte tijd zeer veranderde landschap van jeugdhulpverlening en financiering van de jeugd GGZ. De werkgroep is van mening dat HIC zorg niet enkel bijdraagt aan het terugdringen van dwang en drang, maar ook kwalitatief hoogwaardige zorg levert die aansluit bij de zorgvragen die onze patiënten ons stellen. Met dit document hopen we de gehele jeugdpsychiatrie hier in mee te nemen.

Met hartelijke groet,
Werkgroep HIC-J

Klik hier voor het visie en ervaringsdocument HIC-J