Nieuws

Artikel HIC in Nursing Academy

De kracht van de verpleegkundige discipline op de high en intensive care

‘De kracht van de verpleegkundige discipline op de high en intensive care’

Vermindering van dwang en drang; herstelondersteunende zorg; hogere maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van de geestelijke gezondheidszorg; verregaande ambulantisering. Allerlei factoren dwongen de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg (GGZ) tot herziening van de gesloten-opnameafdelingen. Diverse partijen zochten gezamenlijk naar een antwoord op dit dilemma en vonden dit in de ontwikkeling van high en intensive care (HIC). De belang- rijkste twee doelstellingen van HIC zijn hoge kwaliteit van zorg en minimale toepassing van gedwongen interventies. Hierin speelt de verpleegkundige discipline een belangrijke rol. In dit artikel wordt beschreven wat HIC is en wat de rol van de verpleegkundige discipline binnen

de HIC betekent. Hierbij wordt gebruikgemaakt van literatuur en ook van de ervaring die de afgelopen twee jaar op de HIC ́s van GGz Breburg is opgedaan met de in het Werkboek HIC1 beschreven standaard.
Eerst wordt ingegaan op wat HIC is en wat dit betekent voor de verpleegkundige praktijk. Vervolgens worden valkuilen en krachten van het verpleegkundig team tijdens het ontwikkel- proces beschreven. Daarna komt een aantal voor de HIC onmisbare verpleegkundige interventies aan bod en wordt ingegaan op de rol van verpleegkundigen op de HIC.

Auteurs: Niels Bouwhuis, verpleegkundig specialist HIC, GGz Breburg

Yvette Vreeker, verpleegkundig specialist HIC, GGz Breburg

Klik hier voor het gehele artikel

 

BRON: Nurse Academy GGZ | nummer 3 | 2015