Nieuws

vlinder-blauw

Aankondiging platformbijeenkomst

hoge-resolutie-logo-hic-definitief-2

 

Beste relatie,

29 november aanstaande organiseren we onze jaarlijkse platformbijeenkomst. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen.

29 november van 12.30-17.00 uur te Soest

Aanmelden voor de HIC platformbijeenkomst kan via http://hic-psy.nl/aanmeldformulier-platformbijeenkomst/
Aanmelden kan tot en met 11 november.

We willen ook graag cliënten en familieleden verwelkomen. Dus willen we u vragen de platformbijeenkomst ook onder de aandacht te brengen bij geïnteresseerde cliënten en naastbetrokkenen.

Op de platformbijeenkomst willen we van elkaar leren, ook van u. Wilt u een presentatie of een workshop  geven of kent u iemand in de instelling die dit zou willen en kunnen doen? Meldt u zich dan aan via hic@vumc.nl voor 20 oktober aanstaande. Op deze manier kunnen we gezamenlijk een mooi programma vormgeven.

Onder auspiciën van stichting HIC vindt de ontwikkeling van ART plaats. ART zal in de ochtend een eerste landelijke platformbijeenkomst aanbieden op dezelfde locatie van 9.00-12.30 uur. Mocht u geïnteresseerd zijn of vragen hebben betreffende ART, richt u zich dan tot José Timmermans. (j.timmermans@ggzbreburg.nl) Zij is de landelijke ondersteuner betreffende ARToorspronkelijk-logo-2

Informatie betreffende het programma volgt medio november.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op via het contactformulier van de website.

Namens het bestuur van de Stichting HIC.

Met vriendelijke groet,
Linda Frijters

Teamsecretaresse directiesecretariaat Impact, GGz Breburg
Ondersteuner landelijk traject HIC

HIC afbeelding handtekening