8 oktober 2013: Bijeenkomst Raden van Bestuur

Aan de vooravond van het HIC Symposium van 9 oktober vond er op 8 oktober een bijeekomst plaats met Raden van Bestuur van verschillende GGz instellingen.

Tijdens deze succesvolle bijeenkomst werden een aantal presentaties gegeven:
* Van Dwang en Drang naar HIC
* HIC-Financiën
* High & Intensive Care: Validatie en effectenonderzoek